JTX BUSINESS STANDARD PROCEDURE (BSP)

BPS

**BSP hanya pada meraka yang yakin pada produk yang dipasarkan, tidak digalakkan pada mereka yang ingin mencuba suka-suka.

**Pastikan anda mendapat khidmat nasihat sebelum ingin menjadi pengedar JTX Crew.